Firmast

Ettevõtte põhiliseks kandvaks tegevuseks on võrguvaldajate, samuti eraomanike tehnovõrkude ehitamisel üle naaberkinnistute, servituutide konsultatsioon-läbirääkimised. Lisaks pakume koheselt ka tehnovõrkude projekteerimise komplekslahendusi (kõikide võrkude koosprojekteerimine).

Suuremad projektid – Uuesalu elurajooni elektrivarustuse projekteerimine, servituutide lahendus. Rae valla veevarustus- ja kanalisatsioonitrasside ning gaasitrasside magistraalvõrkude servituutide läbirääkimine, lepingute sõlmimine, Harku valla Apametsa piirkonna veevarustuse- ja kanalisatsioonitrasside ning gaasitrasside magistraalvõrkude jooksev servituutide läbirääkimine, Karukella elurajooni elektrivarustuse ja tänavavalgustuse projekteerimine, servituutide lahendus, Leerimäe elurajooni elektrivarustuse projekteerimine, servituutide lahendus, Võrumaal Piirivalveametile kiudoptilise kaabelliini projekteerimine ja servituutide lahendus.