Teenused

Meie missioon

Meie missiooniks on pakkuda klientidele parimaid lahendusi mistahes tehnovõrkude rajamisel, üleandmisel või seadustamisel.

Erakliendile

Pakume konsultatsioone maakasutuskokkulepete (servituutide) osas, aga samuti ka projekteerimisteenust kõikidele välisvõrkudele.

Ärikliendile

Pakume projekteerimisteenust kõikidele välisvõrkudele, ning nendega kaasnevate maakasutuskokkulepete (servituutide) sõlmimist. Pakume ka teenust tehnovõrkude võõrandamisel vajalike tehnilise dokumentatsiooni koostamiseks ning üleandmislepingu ettevalmistamiseks.

Eesmärgid

OÜ Projektlahendused eesmärgiks on aidata eraisikutel ning ettevõtetel lahendada erinevate tehnovõrkude rajamisel tekkivaid probleeme:

Juriidiliste maakasutuskokkulepete sõlmimine

Tehnovõrkude rajamine on muutunud peale Maareformi tunduvalt, sisaldades peale projekteerimise tehnilise külje ka veel hulga juriidilist asjaajamist. Alates 1 aprillist 1999.a. on kõigile isikutele kohustuslik sõlmida servituudilepingud teisele isikule kuuluvale maale tehnovõrkude rajamisel. Ehk siis kui soovitakse mistahes tehnovõrke rajada läbi naabri maa, tuleb eelnevalt sõlmida naabriga notariaalne kokkulepe, mis kantakse ka kinnistusraamatuse. Juhul, kui vastavat kokkulepet ei ole, võib naaber iga aeg nõuda tehnorajatise kõrvaldamist kinnistult või selle jätmist endale.

Tehnovõrkude projekteerimine

Projektijuhtimine

Kuna parima ja valutuima kokkuleppe saavutamiseks on mõistlik hallata kogu protsessi süstemaatiliselt alates algusest, siis pakumegi oma klientidele ka projektijuhtimise tervikteenust: tehnovõrkude projekteerimine, maakasutuskokkulepete sõlmimine, ehitusloa hankimine. Meie kogemused ja pädevus tagavad Teile parima tulemi ja hoiavad kokku Teie aega.

Konsultatsioonid ja koolitused

OÜ Projektlahendused tuleb ka siin kõigile osapooltele appi, pakkudes konsultatsioone ning koolitust maakasutuskokkuleppe sõlmimise küsimustes. Kuigi kogu informatsioon seadusandlusest on kättesaadav vabalt igale Eesti riigi kodanikule, on kogemus see, mis aitab leida lahendusi ka kõige keerulistemas situatsioonides. Aitame Teil saada korrektset ülevaadet Teie õigustest ja kohustustest lähtuvalt konkreetsetest situatsioonidest ning leiame just Teile parima lahenduse.

Tehnovõrkude võõrandamine

Tehnovõrkude puhul on järjest suuremaks peavaluks saamas nende korrektne üleandmine piirkondlikule teenusepakkujale. Lisaks tehnilistele nüanssidele ei pääse ka siin mööda juriidilisest asjaajamisest. OÜ Projektlahendused pakub samuti teenust võrkude võõrandamise protsessi läbiviimiseks sõltumata seni läbitud etappidest.